Kapilarita

Pojem kapilarita označuje skupinu fyzikálnych javov (tzv. Kapilárne javy), ktoré sú úzko spojené s existenciou povrchového napätia kvapaliny. Kapilárne javy sú pozorované predovšetkým v úzkych trubiciach, tzv. Kapilárach, odkiaľ tiež pochádza ich označenie. Medzi kapilárnej javy patrí predovšetkým kapilárnej elevácie a depresie a existencie krajového uhla. Ako kapilarita býva tiež označovaná vzlínavosť, teda schopnosť látok viesť kvapalinu nahor (proti smeru gravitačných síl) pôsobením kapilárnych síl.