Tepelný most

Tepelný most je miesto v konštrukcii, kde dochádza k väčším tepelným tokom ako v jeho okolí. Prejavuje sa chladnejším povrchom. Tepelné mosty môžu byť:

  • stavebné (napojenie dvoch konštrukcií)
  • geometrické (roh, ukončenie múry)
  • systematické (miesta s horšou tepelnou izoláciou, napr. špáry)
  • konvektívna (k prenosu dochádza prúdením)

Zle vyriešené detaily môžu spôsobiť až 1/3 tepelných strát objektu.