Murivo

Múr je pevná štruktúra, ktorá ohraničuje a niekedy chráni časť priestoru. Buď je súčasťou budovy (napr. Domu) či iné stavby, ktorú ohraničuje alebo ju rozdeľuje na miestnosti, alebo tvorí samostatnú stavbu a chráni či rozdeľuje voľné priestranstvo. Stavba múrov slúži na dva účely: podopierať stropy a strechy a rozdeľovať priestor kvôli ochrane pred vniknutím dnu a pred počasím. Tenké steny, ktoré nemajú nosnú funkciu (nepodporujú ďalšie časti stavby), ale iba rozdeľujú jej vnútorný priestor na menšie miestnosti, nazývame priečky (medzisteny).

Pre stavbu múrov sa používajú rôzne materiály.

V minulosti v našich zemepisných šírkach prevažoval kameň, drevo a tehly, v súčasnosti okrem tehál najmä pórobetón, betón, príp. panely (stavebné prefabrikáty). Je tiež prvok záhradnej architektúry používaný v sadovníckej tvorbe.

Spájanie tehál

Spojovacie (koordinačné) princíp. Časti neomietnuté tehlové múry tvoria tehly, lôžka a perpendy. Lôžko je malta, na ktorú sa kladie tehla. Perpend je Zvislá spoj medzi akýmikoľvek dvoma tehlami a je zvyčajne – ale nie vždy – vyplnený maltou. Rozmery týchto častí sú obvykle koordinované tým spôsobom, že 2 tehly vedľa seba oddelené iba šírkou perpendu majú celkovú šírku rovnakú ako je dĺžka jednej tehly položené na ne naprieč.

Príklad koordinované metriky obvykle používané pre tehly v SR je:

  • tehly s rozmermi 290 x 140 x 65 mm;
  • maltová lôžka a perpendy jednotne 10 mm.

V tomto prípade koordinovaná metrika funguje pretože celková šírka dvoch tehál (140 + 140 = 280 mm) plus perpend malty (10 mm) je rovnaký ako dĺžka jednej tehly (290 mm). Je mnoho iných rozmerov tehál a mnoho z nich používa rovnaký koordinačné princíp.

Suchý múrik

Súvisiace informácie nájdete aj v článku Suchá múrik.
V záhradnej architektúre sa ako prvku, ktorý má často aj technické použitie ako oporná, alebo ochranný múr, ale vždy ako prvku s prevažne dekoratívnym charakterom, používa tzv. Suchý múrik. Možno ju krátko charakterizovať ako (väčšinou) nižšia kamennú stenu pripomínajúce skalku.